دنیای جوشکاری
دنیایی از مطالب جوشکاری و بازرسی فنی
                                                                 
آخرین مطالب

ابر برجسب

2o3_vol_4.jpeg
Welding Handbook Volume 4 - Part 1: Materials And Applications

Chapter 1 - Carbon And Low-Alloy Steels
Chapter 2 - High-Alloy Steels
Chapter 3 - Coated Steels
Chapter 4 - Tool And Die Steels
Chapter 5 - Stainless And Heat-Resistant Steels
Chapter 6 - Clad And Dissimilar Metals
Chapter 7 - Surfacing Materials
Chapter 8 - Cast Irons
Chapter 9 - Maintenance And Repair Welding
Chapter 10 - Underwater Welding And Cutting

download-bottom (9).gif

- به دلیل به روز بودن وبلاگ از سایر قسمت ها هم بازدید کنید.

- برای ورود به بخش آرشیو مطالب اینجا را کلیک کنید.